Radyestezi ile Define Bulma

Radyestezi ile Define Bulma

Radyestezi ile Define Bulma

Radyestezi ile define bulma çok eski yıllardan beri merak uyandıran bir konudur. Radyestezi, insan vücudunun titreşim alanlarını kullanarak, canlı veya cansız nitelikteki diğer nesneler hakkında özel aletler veya araçlar kullanarak enerji alanları ile rezonans kurarak bilgilere erişmek için kullanma bilimidir. Radyestezi, genellikle jeolojik maddeler veya koşullar hakkında bilgi algılamak için yeraltı suyunu, mineralleri ve metalleri bulmak için bir tekniktir. Psişik bir yetenek mi, yoksa zayıf elektromanyetik alanlara karşı bedensel bir duyarlılık mı olduğu oldukça tartışmalı olsa da, potansiyel değeri konusunda çok az şüphe bulunmaktadır.

Radyestezi Nedir?

Kısaca Radyestezi bilimsel aparat kullanmadan yeraltı suyunu, gömülü metalleri veya cevherleri, değerli taşları, yağı, mezarlıkları ve diğer birçok nesne ve materyali bulma girişimlerinde kullanılan bir araştırma çeşididir. Radyestezi tekniklerini kullanmak için kişi 3 farklı yöntemden birini seçebilir. Hepsi, radyestezistten konsantrasyon ve biraz sezgi alır.

Radyestezi Bir Bilim midir?

Radyestezi yüzyılardır insanların ilgi odağı olmuştur ve adlandırılması ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin İngiliz ve Amerikalılar dowsing adını verirken Fransızlar radyestizi olarak adlandırmışlardır. Konu ile yurt dışı kaynaklarda araştırma yapmak isteyenlerin bu farka dikkat etmesi yararlı olacaktır. Fransızca kökeni itibariyle “Işınım duyarlılığı” veya “ışın duyum” anlamlarına gelen bir “BİLİM” dir. Rusya da ayrı bir bilim dalı olan bir alan Avrupanın bir çok Üniversitesinde kürsülere sahiptir.

Radyestezi ile Define Bulma Araçları Nelerdir?

Rayestezistler genel olarak 3 ana sınıfa ayrılan aletler kullanırlar. Bunlar Radyestezi çubukları, sarkaçlar ve Lecher antenidir. Rayestezi çubukları da genel olarak Y ve L çubukları olarak 2 türlüdür. Şimdi bu yöntemleri kısaca göz atalım.
Y Şeklinde Çubuklar: Bu, her iki elinde çatallı bölümlerden biri olan ve Y noktasının alt tarafı dümdüz önünüze bakan Y şeklinde bir çubuktur (dal). Kullanıcı, bulunacak hazine üzerinde biraz yoğunlaşarak ve meditasyon yaparak, bulunduğuna inanılan alanda dolaşır. Belirli bir alan üzerinde yürürken sopa sallanmaya veya sallanmaya başlarsa, hedefin ayak altında olması gerekir. Ya da en azından genel alanda. Bu yöntem, Orta Çağ’dan beri su kuyularını ve gizli hazineleri bulmak için kullanılmaktadır.

L Çubuklar: İkinci yöntem, bir çift L şeklinde bölme çubuğu kullanmaktır. Bunlar, her iki elinizde tuttuğunuz bükülmüş metal tellerdir (elbise askıları gibi). Birlikte genel bir yönü işaret etmeye başlarlarsa, bu bir hedef konumu işaret ediyor olarak kabul edilir. Birbirlerini kesip bir X deseni oluşturuyorlarsa, doğrudan hedefin üzerindesiniz ve bir metal dedektörü veya kürekle araştırma yapmalısınız. Bu tür radyestezi, Avrupa’da 1800’lü yıllardan beri uygulanmaktadır ve günümüzde kullanıcılara göre en yaygın radyestezi arama türüdür.

Maden Kristali: Buna “harita radyestezi” denir ve altın veya gümüş bir zincire asılan özel bir kristal ile yapılır. Bir alanın harita çizimi üzerine astığınızda bir sarkaç görevi görür. Sarkaç X veya dairesel desenlerde sallanmaya veya dönmeye başlarsa, bir şeyin üzerindesiniz demektir. Kristallerle maden arama, var olan en eski maden arama türüdür ve MS 400’e kadar kullanımda olduğu kaydedilmiştir.

Lecher Anteni: Lecher Anteni, enerji alanlarının ve etkileşimlerinin kalitatif tespiti için kullanılan ana bilimsel birincil araçtır. Lecher çizgileri, elektromanyetik dalgaların dalga boylarını ve frekansını doğru bir şekilde ölçmek için tasarlanmıştır. Bu cihaz organik canlıların ve organik olmayan mineral ve madenlerin titreşimlerini ölçmek için kullanılmaktadır.

Şu gerçeği unutmayın: Kullandığımız tüm araçlar yalnızca vücudun algıladıklarını vurgulamak için kullanılan araçlardır.

Radyestezi ve Teknoloji

Radyestezi günümüzde büyük firmaların bazıları tarafından maliyetlerin düşürülmesi amacıyla sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Stephan Schwartz’ın vurguladığı gibi, en son teknolojiyi kullanan mühendisler ile Radyestezistler arasında iyi planlanmış bir işbirliği, bazı önemli kazanımlara yol açmaktadır. Aranan madde ya da materyal ile ilgili olarak topraktaki katmanlarının konumunu, derinliğini vb. tahmin ederek, radyesteziciler büyük şirketler için milyonlarca dolar tasarruf edebilirler.

Dünyanın en büyük üçüncü su şirketi olan Ontario Hydro, mühendislik teknikleriyle bağlantılı olarak düzenli olarak radyesteziciler istihdam ettiklerini açıkladı. Caterpillar operatörlerinin tam olarak konumlandıramadıkları 4.000 voltluk elektrik hatlarına çarparak neredeyse elektrik çarpması sırasında Ontario’daki Pickering nükleer santralinin inşası sırasında olduğu gibi, haritası çıkarılmamış kablolardan veya boru hatlarından genellikle büyük sorunlar ortaya çıkar. Önemli maliyetler gerektiren gecikmelerden sonra, Hydro’nun baş mühendisi, kablo yolunu bir çubukla çizerek kazı yapmalarını sağlayan bir radyestezist çağırdı.

Radyestezi Bilimin Önüne Geçebilir mi?

Radyestezi ayrıca su bulmak için etkili ve düşük maliyetli bir çözüm olabilir. Su açısından fakir olan Elsinore şehri, Los Angeles’a getirttikleri içme suyu için büyük meblağlar ödüyordu. Tüm federal ve eyalet uzmanları, bu bölgede su olmadığı konusunda hemfikirdi. Şehirde yaşayan Verne Cameron adında tanınmış bir radyestezist, kurumuş göl yatağının altında bir akifer bulduğunda ısrar etti. Daha geniş bir su kaynağının reddedilmesinin ardından, şehir sonunda Cameron’ın iddiasını test etmeye karar verdi ve tam da tahmin ettiği yerde Güney Kaliforniya’daki en büyük kuyulardan birini açtı.

En tanınmış Amerikalı radyestezistlerden biri olan Henry Gross, Maine eyaletinde bir resepsiyondayken, kuraklık çeken Bermuda hakkında bir akşam yemeği konuşması onu haritasıyla oradaki suyu bulmaya çalışmasına yönlendirdi. Önerdiği dört yerden üçünün kesin olduğu ortaya çıktı – o bölgede 300 yıldan beri ilk kez kuyular bulundu.

Buna benzer binlerce örnek ülkemizde ve dünyada bolca mevcuttur.

Radyestezist Nasıl Çalışır?

Işık, ısı, ses, yerçekimi, kozmik, elektromanyetik ve radyoaktif ışınlar, kimyasal enerji, parçalanma, düşüncenin veya yaşamın hareketi, basınç, temas, yakınlık, renk vb. gibi çeşitli nedenlerin etkisi altında tüm nesneler ve canlılar. varlıklar, başkaları tarafından bilgi elde etmek için algılanabilen ve analiz edilebilen titreşim alanları (aynı zamanda biyoalan veya enerji alanı) oluşturan radyasyon yayar.

Evren, onların emisyon kaynaklarından diğer cisimlere ve bu cisimlerden radyasyon kaynaklarına giden farklı türde radyasyonlarla (titreşimler) doludur; bu ışınlara karşı duyarlı olmak, geldikleri şeyin karakteristiği olduğundan kaynaklandıkları kaynakları bulabilmek için yeterlidir.

Fizikte, bizi ilgilendiren radyasyonu ayırma yeteneğimizi açıklayan vücut rezonansı (mekanik, akustik, elektrik, optik ve atomik rezonans) yasaları vardır. Maden aramada, bu yasaya “benzer yasa veya Benzerlik Yasası” diyoruz ve bu yasa bizi mikro titreşimli fenomenlerin sınırlarına yönlendiriyor.

Radestezi de, madde, şekil, renk veya diğer herhangi bir temel karakter bakımından benzer olan cisimlerin rezonans içinde olduğu gözlemlenir. Radyestezi sarkacı gibi çok hassas bir dedektörü elinizde tutarak benzer iki gövde arasından, örneğin her biri 100 gramlık iki pirinç ağırlık arasından geçirelim. Görünmez bir duvarın bu iki benzer gövdeyi birleştirdiği izlenimini edineceğiz ve sarkaçımız bu engelle karşılaşacak. Bunun nedeni, iki benzer bedenimizin rezonans içinde olmasıdır: birbirlerini etkilerler. Sarkaçımızın tökezleyip duraksadığı görünmez duvar, onları birleştiren ışıma çizgisidir. Radestezide bu fenomene “birleşme yarıçapı” denir.